Begroting 2019 Desertrose International

BATEN                                                           euro

Ontvangen giften EPA                                7.400

Ontvangen giften Baruch                        12.000

Giften algemeen                                          4.125

Bijdragen                                                      2.100

                                                                                                      25.625

LASTEN

Giften t.b.v. EPA                                            7.400

Giften t.b.v. Baruch                                    12.000

Personeelslasten                                           5.750

Kantoorlasten                                                        0

Algemene lasten                                               450

Overige lasten                                                      25

                                                                                                      25.625

Resultaat boekjaar                                                                      -   0

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth