Middelen

Stichting Desertrose is geboren vanuit een visie die God ons gegeven heeft. We geloven in onze opdracht en zetten ons daarvoor in. Om ons doel te verwezenlijken zijn ook financiën nodig en daarin zijn we afhankelijk van giften van particulieren, kerken of gemeenten, collectes, of specifieke fondsen. Als medewerkers ontvangen we geen salaris.

Als jij een financiële bijdrage voor ons werk wilt geven, dan is de informatie hiervoor te vinden bij Contact.


Desertrose International
Touching heaven, changing earth