Onderwijs

Misschien wil je ons in jouw gemeente, (gebeds)groep vragen voor een spreekbeurt of andere vorm van praktisch en profetisch onderwijs.

Eén medewerker geeft regelmatig een cursus van 3 à 4 avonden. Dit betreft een cursus over Voorbede: Als gebed de hemel raakt...

De andere cursus heeft specifiek betrekking op Israël: Als God Zijn stem doet horen door Israël...

Laat het ons weten of je belangstelling hebt.

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan het werk voor Desertrose. Je kunt thuis of in jouw gebedsgroep meebidden. Vraag onze gebedsmail  aan als hulpmiddel!

Of als je deel wilt nemen aan onze gebedsdagen, of het Wachtersteam, laat het ons weten en wij maken een afspraak om elkaar beter te leren te kennen.

In de nabije toekomst hopen we meerdere gebedsreizen te organiseren naar de Arabische wereld. Als je hier interesse voor hebt, neem vrijblijvend contact met ons op. Als je in Israël bent en je wilt mee op een gebedswandeling, misschien zijn juist op dat moment ook medewerkers van ons in het land. Hij/zij willen je graag meenemen naar bijzondere plekken.

Eenmaal per jaar versturen we een nieuwsbrief over het werk van Desertrose. Als je deze nog niet ontvangt, maar je hebt belangstelling, mail het naar ons.

UA-53601332-1