BALANS PER 31 DECEMBER 2016

           
                 
                 
                 
       

31-12-2016

   

31-12-2015

 
       

euro

   

euro

 

ACTIVA

               
                 

Vlottende activa

             

Vorderingen

   

0

   

0

 
         

0

   

0

Liquide middelen

             

Kas

     

0

   

0

 

Bank/spaarrekeningen

   

1.240

   

1.657

 
         

1.240

   

1.657

                 
                 
                 

Totaal                                          

   

1.240

   

1.657

                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

31-12-2016

   

31-12-2015

 
       

euro

 

euro

                 

PASSIVA

               
                 
                 

Eigen vermogen

             

Algemene reserve

   

1.657

   

1.629

 

Resultaat lopend boekjaar

 

-417

   

28

 
         

1.240

   

1.657

                 
                 
                 

Totaal

       

1.240

   

1.657

                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

         
                 
       

2016

   

2015

 
       

euro

   

euro

 

BATEN

               
                 

Ontvangen giften EPA

 

5.475

   

5.860

 

Ontvangen giften Baruch

 

4.710

   

3.815

 

Giften algemeen

   

75

   

0

 

Bijdragen

     

3.954

   

5.043

 
                 
         

14.214

   

14.718

                 

LASTEN

               
                 

Giften t.b.v. EPA

   

5.470

   

5.945

 

Giften t.b.v. Baruch

 

4.795

   

3.830

 

Personeelslasten

   

3.966

   

3.912

 

Kantoorlasten

   

31

   

8

 

Algemene lasten

   

350

   

813

 

Overige lasten

   

19

   

182

 
                 
         

14.631

   

14.690

                 

Resultaat boekjaar

     

-417

   

28

                 
                 

 

UA-53601332-1