BEGROTING 2017

   
           
       

2017

 
       

euro

 

BATEN

         
           

Ontvangen giften EPA

 

5.000

 

Ontvangen giften Baruch

 

7.000

 

Giften algemeen

   

2.175

 

Bijdragen

     

3.000

 
           
         

17.575

           

LASTEN

         
           

Giften t.b.v. EPA

   

5.000

 

Giften t.b.v. Baruch

 

7.000

 

Personeelslasten

   

5.700

 

Kantoorlasten

   

75

 

Algemene lasten

   

750

 

Overige lasten

   

50

 
           
         

17.575

           

Resultaat boekjaar

     

-0