BALANS PER 31 DECEMBER 2016

           
                 
                 
                 
       

31-12-2016

   

31-12-2015

 
       

euro

   

euro

 

ACTIVA

               
                 

Vlottende activa

             

Vorderingen

   

0

   

0

 
         

0

   

0

Liquide middelen

             

Kas

     

0

   

0

 

Bank/spaarrekeningen

   

1.240

   

1.657

 
         

1.240

   

1.657

                 
                 
                 

Totaal                                          

   

1.240

   

1.657

                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

31-12-2016

   

31-12-2015

 
       

euro

 

euro

                 

PASSIVA

               
                 
                 

Eigen vermogen

             

Algemene reserve

   

1.657

   

1.629

 

Resultaat lopend boekjaar

 

-417

   

28

 
         

1.240

   

1.657

                 
                 
                 

Totaal

       

1.240

   

1.657