Onze organisatie

Zoals elke stichting heeft Desertrose een bestuur. Alle bestuursleden zijn betrokken bij een plaatselijke gemeente en/of hebben veel bestuurlijke ervaring en doen belangeloos hun werk. Op dit moment hebben we 4 actieve bestuursleden:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen lid

 

Desertrose valt onder de groepsbeschikking ANBI van Rafaël Nederland, omdat zij met hen een Strategisch Partnerschap zijn aangegaan. Als je met de cursor naar ANBI Organisatie en Privacy gaat, verschijnt de klikmogelijkheid naar de subpagina's ANBI-verslagen. 

Bij het aanklikken verschijnt de nodige informatie, zoals een RSIN-nummer, een doorklikmogelijkheid naar de meest recente en acute financiële verslagen, het jaarverslag en het beleidsplan.

Momenteel zijn twee medewerkers volledig werkzaam voor Desertrose, een andere medewerker is parttime betrokken. Wat betreft het beloningsbeleid: de medewerkers ontvangen van stichting Desertrose geen salaris, en vallen niet onder een specifieke arbeidsovereenkomst. 

Stichting Desertrose is geboren vanuit een visie die God ons gegeven heeft. We geloven in onze opdracht en zetten ons daarvoor in. Om ons doel te verwezenlijken zijn ook financiën nodig en daarin zijn we afhankelijk van giften van particulieren, kerken of gemeenten, collectes, of specifieke fondsen.  

Als jij een financiële bijdrage voor ons werk wilt geven, dan is de informatie hiervoor te vinden bij Contact.

Om als gebedsbediening te functioneren is het zeer belangrijk dat bidders achter ons staan. Een aantal van hen hebben zich toegewijd om regelmatig een dag apart te zetten om voor ons werk te bidden. Wij noemen dit ons Wachtersteam.
Desertrose International
Touching heaven, changing earth