Onze organisatie

 

Algemene gegevens

In de dagelijkse communicatie gebruiken wij de naam Desertrose, maar officieel en statutair staan wij geregistreerd te Haarlem als Stichting Desertrose International. 

Onze stichting is Strategisch Partner van het kerkgenootschap Rafaël Nederland (Driebergen-Rijsenburg). Hierdoor vallen wij onder hun groepsbeschikking ANBI, maar ons eigen RSIN-nummer is 853157133.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst: 

<https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/> Instelling: Stichting Desertrose International, vestigingsplaats: Haarlem. 

Omdat wij onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland vallen, zijn de giften belastingaftrekbaar.

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam is 58730176.

Ons postadres luidt: Stichting Desertrose, Kerkstraat 8, 2223 AL Katwijk. (06-501 20 737)

Per email zijn wij als volgt bereikbaar: homebase.desertrose@gmail.com of middels het contactformulier op deze website.

Het bankrekeningnummer van Desertrose is NL90 RABO 0145.2347.89.

Klik voor de mogelijkheid tot specificaties van de giften en alle contactgegevens op Contact .

Bestuur

Zoals elke stichting heeft Desertrose een bestuur. Alle bestuursleden zijn betrokken bij een plaatselijke gemeente en/of hebben veel bestuurlijke ervaring en doen belangeloos hun werk. Op dit moment hebben we 4 actieve bestuursleden:

·  voorzitter

·  secretaris

·  penningmeester

·  algemeen lid

Klik op  Artikelen uit de statuten   voor de bevoegdheden en taken zoals in de statuten zijn vastgelegd.

Visie en missie

De stichting is een internationale gebedsbediening dat zich ten doel stelt het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader door middel van voorbede en onderwijs.

·      Uiteraard nemen we zelf tijd voor voorbede, maar stimuleren, motiveren en mobiliseren kerken of gemeenten, groepen en individuele christenen om mee te doen.

·      De kerken, groepen, individuele christenen die wij willen mobiliseren leven en wonen met name in Nederland, Israël of de Arabische landen. Wereldwijd hebben we contacten in diverse landen.

·      Onderwijs over voorbede, Israël, de islam is een belangrijk middel om onze doelen te realiseren.

Klik op  Artikelen uit de statuten   en lees hoe de visie en missie statutair zijn vastgelegd.

Beleidsplan

Wij schrijven altijd een Beleidsplan voor de periode van twee jaar. Het thema voor de komende periode is Herpositioneren. Klik op  Beleidsplan 2021/2022

Beloningsbeleid

Momenteel zijn twee medewerkers volledig werkzaam voor Desertrose, een andere medewerker is parttime betrokken. Wat betreft het beloningsbeleid: de medewerkers ontvangen van stichting Desertrose geen salaris, en vallen niet onder een specifieke arbeidsovereenkomst. 

Ook de bestuursleden doen hun werk belangeloos.

Stichting Desertrose is geboren vanuit een visie die God ons gegeven heeft. We geloven in onze opdracht en zetten ons daarvoor in. Om ons doel te verwezenlijken zijn ook financiën nodig en daarin zijn we afhankelijk van giften van particulieren, kerken of gemeenten, collectes, of specifieke fondsen. 

Jaarverslag 

In het   Jaarverslag 2021 zijn onze activiteiten te lezen.

Financiële verslagen

Voor een verantwoording van de financiën over het afgelopen jaar, klik op    CIO ANBI TABEL 2022
  .

Ook is de balans  opgemaakt voor het afgelopen boek jaar. Klik op    Balans 31.12. 2021.

Privacy

In het document  Privacy   kunt u lezen hoe wij uw privacy zo goed mogelijk proberen te waarborgen.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth