Onze gegevens

In de dagelijkse communicatie gebruiken wij de naam Desertrose, maar officieel en statutair staan wij geregistreerd te Haarlem als Stichting Desertrose International. De stichting is een internationale gebedsbediening dat zich ten doel stelt het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader door middel van voorbede en onderwijs.

Tegelijk is onze stichting Strategisch Partner van het kerkgenootschap Rafaël Nederland (Driebergen-Rijsenburg). Hierdoor vallen wij onder hun groepsbeschikking ANBI, maar ons eigen RSIN-nummer is 853157133.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst: 

<https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/> Instelling: Stichting Desertrose International, vestigingsplaats: Haarlem. 

Omdat wij onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland vallen, zijn de giften belastingaftrekbaar.

Wil je specifiekere contactgegevens van ons, ga naar Contact.Desertrose International
Touching heaven, changing earth