Begroting 2021 Desertrose International

BATEN                                                           euro

Ontvangen giften Prayer Cover                7.000

Ontvangen giften Baruch                        13.500

Giften algemeen                                         2.000

Bijdragen                                                     1.750

                                                                                                      24.250

LASTEN

Giften t.b.v. Prayer Cover                             7.000

Giften t.b.v. Baruch                                     13.500

Personeelslasten                                            2.750

Kantoorlasten                                                        0

Algemene lasten                                               335

Overige lasten                                                   100

                                                                                                      23.685 

Resultaat boekjaar                                                                     + 565


Desertrose International
Touching heaven, changing earth