Begroting 2022 Desertrose International

BATEN                                                           euro

Ontvangen giften EPA                                 6.500

Ontvangen giften Baruch                          13.000

Activiteiten Baruch                                         250

Bijdragen en giften algemeen                     2.500

                                                                                                          22.250  

LASTEN

Giften t.b.v. EPA                                           6.500

Giften t.b.v. Baruch                                    13.000

Personeelslasten                                         2.365

Kantoorlasten                                                     0

Algemene lasten                                             335

Overige lasten                                                   50

                                                                                                             22.250  

Resultaat boekjaar                                                                    +/- 0 

Desertrose International
Touching heaven, changing earth