Onze organisatie

 

Algemene gegevens

In de dagelijkse communicatie gebruiken wij de naam Desertrose, maar officieel en statutair staan wij geregistreerd te Haarlem als Stichting Desertrose International. 


Onze stichting is Strategisch Partner van het kerkgenootschap Rafaël Nederland (Driebergen-Rijsenburg). Hierdoor vallen wij onder hun groepsbeschikking ANBI, maar ons eigen RSIN-nummer is 853157133.


Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst: 

<https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/> Instelling: Stichting Desertrose International, vestigingsplaats: Haarlem. 


Omdat wij onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland vallen, zijn de giften belastingaftrekbaar.

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam is 58730176.


Ons postadres luidt: Stichting Desertrose, Korte Heegde 21, 8181 TN Heerde. (06-27611893)

Per email zijn wij als volgt bereikbaar: homebase.desertrose@gmail.com of middels het contactformulier op deze website.


Het bankrekeningnummer van Desertrose is NL90 RABO 0145.2347.89.

Klik voor de mogelijkheid tot specificaties van de giften en alle contactgegevens op Contact .


Bestuur

Zoals elke stichting heeft Desertrose een bestuur. Alle bestuursleden zijn betrokken bij een plaatselijke gemeente en/of hebben veel bestuurlijke ervaring en doen belangeloos hun werk. Op dit moment hebben we 4 actieve bestuursleden:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen lid


Visie en missie

De stichting is een internationale gebedsbediening dat zich ten doel stelt het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader door middel van voorbede en onderwijs.

  • Uiteraard nemen we zelf tijd voor voorbede, maar stimuleren, motiveren en mobiliseren kerken of gemeenten, groepen en individuele christenen om mee te doen.
  • De kerken, groepen, individuele christenen die wij willen mobiliseren leven en wonen met name in Nederland, Israël of de Arabische landen. Wereldwijd hebben we contacten in diverse landen.
  • Onderwijs over voorbede, Israël, de islam is een belangrijk middel om onze doelen te realiseren.


Beleidsplan

Wij schrijven altijd een Beleidsplan voor de periode van twee jaar. Het thema voor de komende periode is Toekomstbestendig. Klik op   Beleidsplan 2023/2024


Beloningsbeleid

Momenteel zijn twee medewerkers volledig werkzaam voor Desertrose, een andere medewerker is parttime betrokken. Wat betreft het beloningsbeleid: de medewerkers ontvangen van stichting Desertrose geen salaris, en vallen niet onder een specifieke arbeidsovereenkomst. 

Ook de bestuursleden doen hun werk belangeloos.

Stichting Desertrose is geboren vanuit een visie die God ons gegeven heeft. We geloven in onze opdracht en zetten ons daarvoor in. Om ons doel te verwezenlijken zijn ook financiën nodig en daarin zijn we afhankelijk van giften van particulieren, kerken of gemeenten, collectes, of specifieke fondsen. 


Jaarverslag 

In het    Jaarverslag 2023 zijn onze activiteiten te lezen.

Financiële verslagen

Voor een verantwoording van de financiën over het afgelopen jaar, klik op     CIO ANBI TABEL 2024
  

Privacy

In het document  Privacy   kunt u lezen hoe wij uw privacy zo goed mogelijk proberen te waarborgen.