Als het regent in de bergen                                                                                                                                                               28.5.2020


Een paar weken geleden kwam iemand bij de deur. ‘Ik heb een goed boek gelezen en heb ook een exemplaar voor jou gekocht.’ Het bleek een zendingsverhaal te zijn, wat zich afspeelde ongeveer 100 jaar geleden. ‘Wat leuk’, reageerde ik, ‘gisteren zei iemand tegen me dat zij zo geïnspireerd was door een ouder boek’. Vooral één van haar conclusies was bij mij blijven hangen: ‘soms ontdek je dat belangrijke bijbelse waarden die toen gevolgd werden, in deze tijd zijn ondergesneeuwd’.


Nieuwsgierig begon ik aan het boek ‘Als het regent in de bergen’, geschreven door Eileen Crosmann. James Fraser, de hoofdpersoon, gaf op jonge leeftijd een veelbelovende carrière op. Hij was zeker van zijn roeping naar China. Zijn eigen familie, vrienden zag hij later nog maar een aantal malen. James was een evangelist, leraar, musicus, apostel, vertaler en een schrijver. Hij schreef talloze brieven aan het thuisfront, een groep bidders. Daardoor werd heel inzichtelijk gemaakt hoe hij leefde en zijn enorme verlangen om de Lisu-stammen te bereiken met het Evangelie. Geen gelegenheid liet hij voorbijgaan om hen Goede Nieuws in eigen taal te vertellen. Onvermoeibaar. Alles gevend. Een diepe kennis van de Bijbel. Gaandeweg ontdekte hij nog iets: de kracht van persoonlijk gebed en… een biddend thuisfront. Gebed werd steeds meer deel van zijn leven. Het was voor hem prioriteit. Soms kwam hij in een innerlijk conflict: hij wilde bidden, maar de Lisu-mensen hielden van hem en bleven hem steeds in zijn hut opzoeken, omdat het regende in de bergen.


James Fraser. Een man Gods. Eens werd hij door het zendingsgenootschap naar een afgelegen plek gestuurd. Of hij de geruchten wilde nagaan, dat in een reveil op die plek, het werk van de Heilige Geest wel heel centraal stond. Tegelijk waren er allerlei manifestaties. James was bereid te gaan. Later zei hij: ‘het werd de gelukkigste week van mijn leven’. De man die door voorbede honderden mensen tot geloof had zien komen, ontdekte nieuwe zegeningen die de Heilige Geest wilde geven? Ik reageerde bij het lezen verbaasd, maar ook verlangend. Als hij het nodig had, hoeveel te meer heb ik het nodig. Kom, met de late regen!