CIO Anbi tabel 2024


Staat van baten en lasten                                                Begroting                                  Actueel                              Actueel 
                                                                                               2024                                             2023                                     2022


BATEN                                                                                   euro                                             euro                                      euro

Opbrengsten bezittingen                                                       0                                           0                                    0


Bijdragen particulieren EPA                                            8.500                                    8.920                             6.487    
Bijdragen particulieren Baruch                                    10.600                                     9.120                              9.910 

                     
Overige bijdragen                                                             1.200                                    12.423                             2.558
              
Totaal baten                                                                                     20.300                                           30.463                                 18.954

LASTEN

Bijdragen t.b.v. EPA                                                             8.500                                     9.127                              6.675
Bijdragen t.b.v. Baruch                                                     10.600                                   10.565                             9.445

Reiskosten                                                                             7.950                                    3.949                             2.542


Bezittingen                                                                                   0                                             0                                   0


Beheer en administratie, bankkosten                               650                                         627                               375              


Totaal lasten                                                                                        27.700                                             24.268                                19.037

Resultaat boekjaar                                                                         - 7.400                                          +   6.195                            -         83