CIO Anbi tabel 2023


Staat van baten en lasten                                                Begroting                                  Actueel                              Actueel 
                                                                                               2023                                             2022                                       2021


BATEN                                                                                   euro                                             euro                                      euro

Opbrengsten bezittingen                                                       0                                           0                                    0


Bijdragen particulieren EPA                                            7.000                                    6.500                             6.345    
Bijdragen particulieren Baruch                                    13.500                                     9.910                             11.265 

                     
Overige bijdragen                                                            3.650                                     2..558                                150
              
Totaal baten                                                                                       24.150                                           18.954                                  17.760

LASTEN

Bijdragen t.b.v. EPA                                                             7.000                                    6.675                             7.040
Bijdragen t.b.v. Baruch                                                     13.500                                    9.445                            12.530


Reiskosten                                                                             3.100                                     2.542                               634


Bezittingen                                                                                   0                                             0                                   0


Beheer en administratie, bankkosten                               550                                         375                               351               


Totaal lasten                                                                                        24.150                                              19.037                               20.555

Resultaat boekjaar                                                                                     0                                            -         83                         -       2.795