Privacy


Privacy-verklaring

Zoals elders op de site is vermeld, is stichting Desertrose International een Strategisch Partner van Rafaël Nederland. Zij voorzien ons voortdurend van informatie, die betrekking heeft op de Algemene Verordening Privacy Gegevensbescherming (AVG). Van onze kant hebben we daar kennis van genomen en hebben, voor zover we het nu kunnen overzien, het beleid up-to-date gemaakt en daar waar nodig aangepast.


Persoonsgevens

Onze stichting heeft een beperkte informatie aan digitale persoonsgegevens. In de praktijk is dit naam, adres en woonplaats, mailadres, en soms het persoonlijke bankrekeningnummer. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. In ons geval de communicatie tussen onze stichting en de achterban.

De twee vaste medewerkers hebben beiden, door middel van een inlogcode, toegang tot de mailaccounts van Desertrose. De gebedsmails worden middels deze accounts verstuurd.

De woonadressen zijn alleen bij deze vaste medewerkers bekend. Eén medewerker heeft alleen toegang tot de gegevens van het algemene adressenbestand van Desertrose en de adressen van haar persoonlijke nieuwsbrief. De andere medewerker heeft alleen toegang tot het adressenbestand van zijn persoonlijke nieuwsbrief. De secretaris heeft geen anologe persoonsgegevens.

De bankgegevens zijn alleen toegankelijk door een inlogcode en vervolgens zichtbaar voor één medewerker en één bestuurslid (penningmeester), beiden gemachtigd door de bank.

Onrechtmatige toegang is daarmee zo goed mogelijk gewaarborgd.

Formele verzoeken om deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. In ieder geval niet zonder persoonlijke toestemming.


Foto’s

Voor nieuwsbrieven, gebedsmails of de website zal discreet en terughoudend met foto’s worden omgegaan. Indien herleidbaar en duidelijk herkenbaar, zal zoveel mogelijk toestemming worden gevraagd.

Heeft iemand bezwaar tegen de plaatsing van een foto op een website, waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit (per mail) bij ons gemeld worden. Wij zullen de herkenbare foto dan verwijderen.


Nieuwsbrieven en gebedsmails

Voor zover wij kunnen herleiden hebben onze ontvangers aangegeven de nieuwsbrief of gebedsmail te willen ontvangen. Ongewenste toezending is niet ons beleid.

Wenst iemand de gebedsmail of nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan hij/zij dit eenvoudig bij retourmail aangeven. Vanaf heden, in ieder geval vanaf 25 mei 2018, zal bij elke verzending per mail of brief dit vermeld worden.

Heeft iemand zich afgemeld, dan worden de gegevens verwijderd.


Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van onze stichting wordt gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.


Wijziging van de Privacy verklaring

De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.


Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per mail kenbaar maken op: homebase.desertrose@gmail.com.