Wie is Desertrose?

 

Al vele jaren zijn wij door voorbede betrokken bij het Midden-Oosten. Eerst als onderdeel van een andere organisatie, sinds september 2013 zijn wij een eigen stichting geworden. Wij geloven dat we geroepen zijn om voorbede te doen voor Israël, de landen in het Midden Oosten met de focus op de Golfstaten, maar ook voor de gemeenten in ons eigen land.   

Wanneer gebed de hemel raakt zal veel in beweging komen: verzoening, herstel en profetieën zullen vervuld worden. Het is onze visie om christenen te mobiliseren en toe te rusten met vaardigheden van voorbede, zodat ze in kracht en autoriteit zullen gaan opstaan.


Desertrose is een internationale gebedsbediening, die voor ogen heeft om het Joodse volk en de Arabische volken terug te laten keren bij het hart van de Vader.