Parasha 10   Na verloop van   (Miqets)


Genesis 41:1-44:17; 1 Koningen 3:15-41; Mattheüs 27:16-46


We zitten midden in een fascinerende geschiedenis. Jozef aan de ene kant, de broers aan de andere kant. De climax is volgende week. Ontdek ook weer enige parels bij het lezen! De lijn van Juda en Efraïm wordt meer zichtbaar. Wat me het meest treft in deze Parasha is de voortdurende relatie of verbinding die wordt gelegd met Jeshua, Jezus. Jozef is zo’n prototype.

Laten we beginnen.


Genesis 41:1-7 Na verloop van. Je zou ook kunnen zeggen na enige tijd. Hier lijkt het een directe verwijzing naar de vrijlating van de schenker, en de dood van de bakker. Twee jaar later krijgt de Farao twee dromen. De dromen maakten hem bezorgd

Genesis 41:8-14 De Farao wil weten wat de dromen betekenen, maar niemand kan het uitleggen. Dan komt de schenker. Hij herinnert zich Jozef. Hij herinnert zich zijn belofte. Hij was het vergeten, maar God niet. De tijd van lijden is voor Jozef voorbij. Het is verlopen. Jozef wordt verfrist en krijgt nieuwe klederen.

Genesis 41:16 Jozef krijgt de dromen te horen. Nadrukkelijk geeft hij aan dat God het welzijn aan Farao verkondigen.

Genesis 41:25-36 Jozef geeft een heldere uitleg. Twee dromen hebben de betekenis: het staat vast. De dromen zijn één, een positieve en een negatieve droom. Overvloed en hongersnood. Jozef geeft ook oplossingen aan. Farao moet mensen aanstellen om door deze twee tijdsperioden van 7 jaar te komen.

Ik vind het een parel dat de Farao ziet dat de Geest van God in Jozef is. Vervolgens wordt Jozef verhoogd. Na Farao krijgt Jozef de hoogste positie. In hem is wijsheid. Handelingen 7:9,10. Jozef krijgt een gouden ketting, een zegelring, linnen klederen en de dochter van de priester van On.

Genesis 41:46-52 Jozef is dertig jaar als hij onderkoning wordt. Een priester begint op die leeftijd met zijn taken, en we zien een heenwijzing naar Jeshua. Zijn bediening begon ook zijn 30e.

Vervolgens lezen we de geboorte van twee zonen. Manasse en ….. Efraïm. Juda en Efraïm komen steeds dichterbij. Beiden namen hebben een prachtige betekenis. ‘De moeite ligt achter hem’ en ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt..’. Op sabbatsavond zegenen de Joodse vader hun zonen. ‘Wordt als Manasse en Efraïm’. Laat de moeite van de week achter je en de vruchtbaarheid van Hem komen op de sabbat.

Genesis 41:53-57 Na verloop van 7 jaren overvloed, komen 7 jaren hongersnood. Het wijze plan van Jozef gaat volledig werken. Uiteindelijk komt de hele wereld naar Jozef. Eens zal de hele wereld naar Jeruzalem komen om Hem te ontmoeten. Daar is voedsel. Daar is brood. Vanuit Jeruzalem zal de Thora, Gods onderwijs de wereld uitgaan.

Genesis 42:1 We gaan kort naar Jakob en lezen zijn woorden: “Waarom ziet gij elkander aan!” Jakob wil dat ze naar Egypte gaan. Benjamin blijft achter.

Genesis 42:7,9 Jozef herkent de broers als ze voor hem buigen en later voor hem knielen. De broers herkennen Jozef niet. Als de broers voor hem buigen, denkt Jozef terug aan zijn eigen dromen die hij op jonge leeftijd van God kreeg. Na verloop van. Op Zijn tijd verhoort Hij.

Genesis 42:11 De rollen zijn volledig omgedraaid. Nu is het Jozef die over de broers kan beslissen. De eerste test begint. Zijn zij werkelijk wel eerlijk? Is er iets in hun levenshouding verandert? Jozef blijft hen beschuldigen dat zij verspieders zijn. Nu worden de broers 3 dagen gevangen gezet. Als hij hoort over Benjamin, dan eist hij dat Benjamin gehaald wordt. Simeon moet als borg in Egypte achterblijven.

Genesis 42:18 Een parel. Jozef zegt: Ik vrees God.

Genesis 42:21-34 De broers beginnen zich steeds meer schuldig te voelen. Het komt doordat zij indertijd Jozef hebben verkocht. De broers weten niet dat Jozef hen kan verstaan. De broers gaan terug, niet nadat Jozef het geld in hun zakken heeft teruggelegd. Als de broers dit ontdekken worden ze helemaal ontmoedigd en bevreesd.

Genesis 42:36 Jakob krijgt alles te horen en voel zich verslagen, beroofd. Jozef, Simeon, straks Benjamin. Hij kan Benjamin niet laten gaan. Ruben, de eerstgeborene, biedt zijn zonen aan. ‘U mag mijn zonen doden, als ik Benjamin niet terugbreng’. Jakob wil niet.

Genesis 43:1-9 Na verloop van tijd is het voedsel op, de hongersnood is zwaar. Jakob geeft toestemming dat ze opnieuw gaan. Het heeft geen zin als wij Benjamin niet meenemen. Maar Juda treedt naar voren. Hij wil borg staan! Juda staat borg! Herken en onthoud de diepte van deze stap. Uit Juda, de lijn van Juda, zal eens de Zoon van David komen en volledig voor ons borg staan. De Leeuw van Juda.

Genesis 43:14,15 Jakob stemt in. Hij geeft een parel mee: God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man! Ze nemen een geschenk mee.

Genesis 43:16-23 Bij Jozef aangekomen geven de broers al het geld terug. Jozef krijgt het geschenk en ziet Benjamin. Jozef gaat verder in zijn test. De broer krijgen een maaltijd in Zijn huis. (Zit hier een verwijzing in dat we eens met Hem wijn drinken, eten krijgen in overvloed? Jesaja 25)

Genesis 43:27,30 Dan komt de zeer indringende vraag van Jozef. “Leeft hij nog?” De oude vader. Het roept bij mij ook de gedachte op: leeft de vader echt in jullie hart, dat jullie hem dit hebben aangedaan? Bij Jozef komen de emoties. Hij gaat nu naar een andere ruimte. Het is te confronterend om Benjamin aan te spreken.

Genesis 43:33 Wat een verbazing als ze aan tafel zitten, in de juiste volgorde. Van de eerstgeborene tot de jongste. De jongste krijgt ook nog een dubbel deel.

Genesis 44:1 Jozef gaat verder in zijn testen. De broers mogen terug, maar ze weten niet dat Jozef de zilveren beker en zijn geld in de zak van Benjamin heeft gedaan. Als de broers ingehaald worden op de terugreis kunnen ze niet voorstellen, dat ze iets misdaan hebben. ‘Zoek maar en bij degene die het gevonden wordt, hij mag gedood worden.’ Benjamin dus. Een diepe rouw komt over de broers.

Genesis 44:14 Opmerkelijk dat er staat dat Juda en zijn broers terugkeren bij Jozef. Zij wierpen zich ter aarde. Juda reageert op de vraag van Jozef. ‘God heeft onze schuld aan het licht gebracht’. ‘Ik zal slaaf zijn in plaats van Benjamin’. Jozef is in vers 17 resoluut: ‘Nee, Benjamin’.

Voor ons gaan de coulissen even dicht. De climax komt. Volgende week.


1 Koningen 3:16-41 Het bekende verhaal van Salomo die in wijsheid recht spreekt over twee vrouwen die ruziën over een zoon die dood is, een zoon die levend is. Van wie is de zoon? Evenals Jozef blijkt Salomo over wijsheid te beschikken, die van God komt.


Mattheüs 27:15-46 Jezus wordt ontdaan van zijn kleding, krijgt even een mantel aan. Jezus wordt gekruisigd. Op het juiste moment. Aan het kruis schenkt Jezus nog vergeving aan één van de misdadigers. Hij de volkomen Verlosser, Redder, Messias en Rechter. Hij die alle wijsheid heeft. Hij is Gods Zoon.

Voor ons ging Hij door de diepste verlatenheid. Jozef was eens verlaten van zijn vader. Jeshua ook! Na een bepaalde tijd, 3 dagen stond Hij glorieus op, om verhoogd te worden en terug te keren naar Zijn Vader. Na verloop van tijd zal Hij terugkeren.