Onderwijs over Israël


Seminars "Als God Zijn stem doet horen door Israël"


Drie seminars met verwachting! Zo mogen wij dit wel noemen. Vanuit een verrassende invalshoek spreek ik over het thema “Als God Zijn stem doet horen door Israël…” naar aanleiding van Mattheüs 23:37-39. Tijdens de seminars zullen vragen voorbij komen als: wat is Gods hart en verlangen voor Israël en Jeruzalem? hoe heeft de christelijke gemeente daarop gereageerd? wie zal komen? wanneer zal Hij komen? wie gaan dit uitroepen? En vooral: waarom is dit vers een belangrijke sleutel in voorbede voor het Joodse volk? 

 

Seminar 1: De plaats (Heb je deel aan Zijn hart?)

Seminar 2: Het dal (Ken je plek!)

Seminar 3: De belofte (Een sleutel tot voorbede)


De seminars zijn levendig, omdat het de Bijbelse geschiedenis weet te verbinden met de (kerk)geschiedenis van deze wereld. Vele interessante anekdotes zullen voorbijkomen. Terwijl het tegelijk actueel en profetisch is, soms confronterend. Kortom, een aanbeveling, deze praktische en stimulerende seminars. 


Seminars: Juda en Efraïm, één in Mijn hand


Ooit opgevallen hoe vaak Juda en Israël in de bijbel gescheiden worden genoemd? Of dat Israël Efraïm wordt genoemd? Waarom profeteert Ezechiël over twee stukken hout, met de namen van Juda en Efraïm? En die twee stukken zal de Vader één maken. Een gebeurtenis die in de wereld grote gevolgen zal hebben en voor opzien zal zorgen.


Stap voor stap neem ik jullie mee door de bijbel in 3 seminars:


Seminar 1: Wie is Juda?

Seminar 2: Wie is Efraïm?

Seminar 3: Juda en Efraïm zullen één zijn in Mijn hand


Prachtige lijnen worden zichtbaar naar de komst van de Messias, de Leeuw van Juda. Tegelijk komt de trouw van de Vader terug: Hij heeft nooit Zijn volk vergeten. Ook al waren ze verstrooid naar de uiteinden van de wereld. Wij mogen in dat plan een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan voorbede! Een prikkelende cursus, met ruimte om een geheimenis een geheim te laten.